הגן הירוק

גן ילדים בקדימה "בית וגן" הינו גן ירוק אשר חרט על דגלו את נושא אהבת הטבע ואיכות הסביבה. הנושא נלמד בגננו בהרחבה, בתכנים שהולכים ומעמיקים בקבוצות הבוגרים בגן (גילאי 3-4 וגילאי 4-5).

נושא איכות הסביבה קרוב מאוד ללבי והחלטתי לשים אותו במקום נכבד מאוד בתכנית הלימודים השנתית בגן. במסגרת נושא זה אנו לומדים על סוגיות ובעיות שונות הנוגעות בשמירה על איכות הסביבה במטרה ליצור "אזרחים של מחר", מודעים ובעלי יכולת להתמודד עם הבעיות הסביבתיות בישראל, כאלו ש"התנהגות ירוקה" מושרשת בהם ועשייה בתחום היא בבחינת "טבע שני".

הלמידה נעשית בצורה חווייתית ומוחשית במסגרת חוג מיחזור, שימוש בסיפורי ילדים קלסיים, בתנועה ויצירה מחומרים ממוחזרים מפסולת תעשייתית ובייתית. כל זאת במטרה להעניק לילד, המפתח כבר בגיל הרך את יחסי הגומלין שלו עם סביבתו, כלים לקיים אורח חיים מודרני עם אוריינטציה סביבתית.